Home

Kolthof Tuinen - Hoe het begon
In de jaren '90 werkte ik als leraar bij de Rijks Agrarische Tuinbouwschool (RAS Utrecht) en later bij het AOC Welland College (Houten). Daar liep ik stage bij een hovenier in Austerlitz, om zo de leefwereld van mijn leerlingen nog beter te begrijpen.

Ik merkte al snel dat ik mijn fysieke energie daar goed kwijt kon: de liefde voor natuur en tuin wakkerde aan, en mijn creatieve talenten kregen een nieuw werkgebied.

Ik ging lesgeven combineren met hovenierswerk en werkte achtereenvolgens bij twee hoveniersbedijven.
Eind 1995 werd het bedrijf van bovengenoemde hovenier mij ter overname aangeboden en in maart 1996 is Kolthof Tuinen van start gegaan.

Krieno Kolthof

Werkwijze

  • Bodemcheck in 5 stappen: structuur, pH, organische stof, bodemleven en ecologisch verantwoorde meststoffen
  • Heldere afspraken
  • Efficiënt en snel werken met zeer professioneel gereedschap
  • Milieuvriendelijke/duurzame benadering
  • Samen naar een hogere belevingswaarde van de tuin/Kunst in de tuin

Duurzaamheid

Bij Kolthof Tuinen staat duurzaamheid hoog in het vaandel.

Hoogwaardig gereedschap

Kolthof Tuinen werkt met hoogwaardig gereedschap.